Zarządzanie serwisem

“SAP Business One upraszcza codzienne procesy obsługi klienta – procesy, które w przypadku użycia innych programów są bardzo skomplikowane.” Sam Sinai, Prezes Deco Lighting.

Z pomocą funkcji zarządzania serwisem SAP Business One można skutecznie zarządzać umowami gwarancyjnymi i serwisowymi zawartymi z klientami oraz ich zgłoszeniami serwisowymi. Istnieje możliwość sporządzania umów serwisowych dla sprzedawanych produktów objętych gwarancją, a także oddzielne tworzenie tych umów w ramach usług wsparcia świadczonych dla produktów innych firm.

.

Zintegrowany system pozwala na automatyczne utworzenie umowy serwisowej dla odpowiedniego produktu w chwili wprowadzania danych dostawy lub faktury dla odbiorcy. Umowa serwisowa zawiera informacje o elementach zawartych w umowie, np. o usłudze, danych kontaktowych, terminie odpowiedzi, terminie ważności, szczegółach dotyczących danego elementu i kosztach. Za pomocą wcześniej zdefiniowanych szablonów można w sposób zautomatyzowany i znormalizowany sporządzać różnego rodzaju umowy.

więcej

SAP Business One dokumentuje również zgłoszenia serwisowe. Notatka o zgłoszeniu serwisowym zawiera informacje o kliencie, o produkcie serwisowanym, o zgłaszanym problemie oraz o krokach podjętych w celu udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie. Aplikacja obsługuje też bazę zawierającą rozwiązania, w której znajdują się odpowiedzi na często zadawane pytania i ogólnie występujące problemy.

Baza oferuje osobom do kontaktów z klientami ewentualne rozwiązania zgłaszanych problemów, by jeszcze szybciej i skuteczniej odpowiadać na zgłoszenia klientów. Funkcje raportowania SAP Business One umożliwiają wgląd w funkcjonowanie działu serwisu w czasie rzeczywistym, analizę ilości, czasu i szybkości reakcji na zgłoszenia serwisowe. Funkcja monitoringu zgłoszeń serwisowych zapisuje wartości graniczne dla długości i ilości zgłoszeń serwisowych, a w razie ich przekroczenia wysyła alarmy. Dzięki temu odpowiedź i rozwiązanie problemu, następują w odpowiednim czasie

Kalkulator online
Oszacuj koszty SAP Business ONE w Twoim przedsiębiorstwie za pomocą bezpłatnego kalkulatora online