Zarządzanie finansami

Pełna kontrola
nad finansami

SAP Business One oferuje kompletny zestaw narzędzi pomocnych w zarządzaniu i usprawnianiu operacji finansowych. Automatyzuje codzienne zadania księgowości, takie jak prowadzenie księgi głównej i dzienników, wspomaga obliczenia podatkowe oraz umożliwia transakcje w wielu walutach.

W programie można prowadzić wszelkie operacje bankowe, takie jak przetwarzanie wyciągów bankowych i płatności, czy uzgadnianie kont. Mogą Państwo również zarządzać przepływami pieniężnymi, śledzić wykonanie budżetu i porównywać wartości rzeczywiste z zaplanowanymi, aby sprawdzić bieżącą sytuację firmy.

Integrując operacje finansowe w czasie rzeczywistym z innymi procesami biznesowymi, takimi jak kupno i sprzedaż, mogą Państwo przyspieszyć realizację transakcji i uzyskać lepszy wgląd w przepływy pieniężne.

Zarządzanie
finansami

  • Księgowość - automatyczna obsługa wszystkich kluczowych procesów księgowych, takich jak wpisy w dzienniku, należności i zobowiązania.
  • Kontrola - precyzyjne zarządzanie przepływami pieniężnymi, śledzenie środków trwałych, kontrola budżetów i monitorowanie kosztów projektów.
  • Uproszczenia - zarządzanie środkami trwałymi, funkcja wirtualnych środków trwałych (koniec z monotonnym ręcznym wprowadzaniem danych).
  • Bankowość i uzgadnianie kont - szybki proces uzgadniania, wyciągi bankowe i płatności różnymi metodami, w tym czeki, gotówka i przelewy bankowe.
  • Sprawozdania i analizy finansowe - tworzenie standardowych lub niestandardowych raportów na podstawie danych w czasie rzeczywistym na potrzeby planowania i audytu.
Kalkulator online
Oszacuj koszty SAP Business ONE w Twoim przedsiębiorstwie za pomocą bezpłatnego kalkulatora online