Analityka i raportowanie

Pomóż pracownikom
szybciej podejmować
właściwe decyzje

SAP Business One umożliwia pracownikom szybsze podejmowanie przemyślanych, trafnych decyzji, gromadząc wszystkie najważniejsze informacje na temat sprzedaży, klientów, operacji i finansów – oraz natychmiast udostępniając je całej firmie. Poprzez integrację tych danych w jednym systemie zamiast w wielu rozłącznych arkuszach kalkulacyjnych, zostaje wyeliminowane podwójne wprowadzanie danych, a także związane z nim koszty i błędy. Alerty oparte na przepływie zadań generują automatyczne odpowiedzi w przypadku wystąpienia istotnych zdarzeń biznesowych, umożliwiając skoncentrowanie się na najważniejszych wydarzeniach. Mają Państwo jasny wgląd w działanie firmy oraz większe zaufanie do informacji wykorzystywanych przy podejmowaniu decyzji.

Analityka i raportowanie

Wraz z w pełni zintegrowanym SAP Crystal Reports dla SAP Business One, można tworzyć panele graficzne i raporty, które umożliwiają wgląd we wszystkie obszary działalności firmy. Intuicyjna interaktywna funkcja szczegółowej analizy danych pomaga uzyskać odpowiedzi na najbardziej palące pytania. Pracownicy mogą szybciej wyjść naprzeciw potrzebom klienta, a kierownicy mogą dokładnie śledzić przychody, koszty i przepływy pieniężne, aby oceniać wyniki i podejmować szybkie działania naprawcze.

W celu zapewnienia jeszcze szybszego dostępu do informacji, wersja SAP HANA dla SAP Business One oferuje zaawansowane funkcje analizy w czasie rzeczywistym, co ułatwia użytkownikowi wyszukiwanie informacji w SAP Business One i bardzo szybkie tworzenie raportów standardowych lub ad hoc.

Kalkulator online
Oszacuj koszty SAP Business ONE w Twoim przedsiębiorstwie za pomocą bezpłatnego kalkulatora online