Dystrybucja i magazyny

Proaktywnie spełniaj oczekiwania klienta i dostawcy

z SAP Business One dla dystrybucji hurtowej. Usprawnij planowanie zapotrzebowania, zarządzanie zapasami i łańcuchem dostaw – i działaj w oparciu o elastyczne, ściśle zintegrowane procesy, aby osiągnąć doskonałość operacyjną.

Visacom Produkcja
Przedsiębiorstwa dystrybucji hurtowej są często zmuszane stawić czoła niesłabnącym naciskom na utrzymanie niskich cen i zwiększenia rozmiaru zamówień, co oznacza niekończące się poszukiwania rozwiązań mających na celu wzrost marży i przychodu. Oprogramowanie SAP Business One wspomaga utrzymanie tej równowagi dzięki usprawnieniu całego procesu od zamówienia do płatności i zapewnieniu większej przejrzystości poziomu zapasów, stanu zamówień, harmonogramów dostawców oraz zapotrzebowań klientów.

Visacom - Dystrybucja

  • Zarządzanie procesem od zamówienia do płatności - od wprowadzenia zleceń klientów, ustalenia realizacji dostaw i aktualizacji bilansów magazynowych do zarządzania fakturami, płatnościami i odbiorem należności.
  • Zarządzanie zapasami w wielu magazynach - z wykorzystaniem metody FIFO, ceny średniej ważonej oraz kosztów standardowych.
  • Śledzenie przesunięć magazynowych - możliwość korzystania z listów przewozowych, przeniesienia wysyłki towaru na dostawcę i innych opcji zleceń oraz przeprowadzanie inwentaryzacji.
  • Zarządzanie numerami seryjnymi i partiami.
  • Pełna przejrzystość historii zleceń klientów - w celu prognozowania zapotrzebowań i odpowiedniego dostosowywania zapasów.

Korzyści biznesowe

  • Usprawnienie procesu od zamówienia do płatności - dzięki zautomatyzowanemu łańcuchowi dostaw i dystrybucji.
  • Obniżenie kosztów dzięki optymalnemu zarządzaniu stanem magazynowym - redukcja zapasów magazynowych i strat, zbędnej dokumentacji i kosztownych błędów wysyłki
Kalkulator online
Oszacuj koszty SAP Business ONE w Twoim przedsiębiorstwie za pomocą bezpłatnego kalkulatora online