Handel

Daj konsumentom produkty, informacje i spersonalizowane usługi, których chcą

– w dowolnym kanale sprzedaży – z programem SAP Business One do sprzedaży detalicznej. Wykorzystuj wgląd w dane o klientach i system POS w czasie rzeczywistym, przyciągaj kupujących i optymalizuj wszystkie kluczowe elementy – od działań marketingowych po łańcuch dostaw.

Jak wyróżnić się na tle konkurentów?

Nowoczesny klient jest najlepiej poinformowany – wystarczy kilka kliknięć myszką, żeby poznać wszystkich potencjalnych dostawców i porównać oferowane ceny. Decyduje szybkość działania, doskonała obsługa i wyczerpujące informacje o klientach. W tym celu stworzono SAP Business One. Zapewnia on Państwu wgląd w historię klientów opatrzoną komentarzami dodanymi przez pracowników działu sprzedaży. Pozwala to zapewnić prawidłową obsługę nawet wówczas, gdy doradca klienta jest na urlopie.
Znajdują się tu też informacje pochodzące z innych obszarów przedsiębiorstwa – widać, które faktury nie zostały jeszcze rozliczone i za pomocą jednego kliknięcia można uzyskać wgląd w historię osiągniętych obrotów. Co więcej, mamy przegląd najważniejszych wskaźników sprzedaży. Pozwala to na tworzenie rzetelnych prognoz.

Handel
elektroniczny

Sprzedaż i wprowadzanie na rynek produktów oraz usług za pośrednictwem Internetu, płynnie zintegrowane z SAP Business One. Dostępne są możliwości:

  • skorzystania ze sklepu internetowego - łatwego do rozbudowy oferującego konfigurowalne tematy pulpitu i koszyki zakupów,
  • obsługi wielu sklepów - (zawieranie transakcji między firmą i klientem oraz pomiędzy firmami),
  • używania funkcjonalności wszechstronnego katalogu i zintegrowanej gospodarki materiałowej - zdobywania klientów oraz samoobsługi, a także efektywnych funkcji analitycznych, w tym kokpitów i konfigurowalnego edytora raportów,
  • korzystania ze wsparcia działań - realizowanych pomiędzy firmami (typu business-to-business) oraz między firmą i klientem (typu business-to-consumer).

Korzyści biznesowe

  • Zwiększenie sprzedaży - przez redukcję niedoborów magazynowych, dzięki czemu podczas wizyt klientów w sklepie dostępne są właściwe towary.
  • Zwiększenie satysfakcji i lojalności klientów - dzięki szybszemu reagowaniu na potrzeby konsumentów.
  • Redukcja kosztów zapasów - dzięki dokładnym i sprawnym procesom dotyczącym stanu magazynowego i dystrybucji.
  • Uzyskanie przewagi nad konkurencją - dzięki możliwości przewidywania zapotrzebowań klientów i szybkiego reagowania na nie.
  • Zwiększenie udziału w rynku - za sprawą sprzedaży za pośrednictwem sklepów online.
Kalkulator online
Oszacuj koszty SAP Business ONE w Twoim przedsiębiorstwie za pomocą bezpłatnego kalkulatora online