Integracja z bankami

Możliwości:

 • zbiorowe zlecenia przelewów na podstawie dokumentów SAP Business One;
 • księguje dokumenty przelewów do utworzonych zbiorowych zleceń;
 • posiada szybką i przejrzystą filtrację dokumentów do zapłaty,
 • obsługuje następujące dokumenty z SAP Business One: faktura zakupu, korekta faktury zakupu, korekta faktury sprzedaży;
 • generuje formaty przelewów do banków: Videotel, BGŻ, CSV i inne;
 • umożliwia łączenie przelewów jednego kontrahenta.

.

 • znacznie skraca czas wypełniania formularza przelewów;
 • posiada przyjazny i przejrzysty interfejs użytkownika;
 • logowanie przy pomocy parametrów z SAP Business One;
 • historia płatności wykonanych;
 • weryfikacja poprawności przelewu;
 • generuje pliki płatności do banku.
Kalkulator online
Oszacuj koszty SAP Business ONE w Twoim przedsiębiorstwie za pomocą bezpłatnego kalkulatora online