Wdrożenie

Jedną z podstawowych zasad panujących w naszej firmie jest przejrzystość w kontakcie z klientami.

Na każdym etapie współpracy przedstawiamy stan faktyczny - jeśli coś można zrobić - mówimy że można, a jeśli nie można... proponujemy lepsze rozwiązanie.

więcej

Sprawna komunikacja jest gwarantem sukcesu i prawidłowego, funkcjonalnego wdrożenia systemu SAP.

W trakcie wywiadu z klientem kładziemy ogromny nacisk na potrzeby przedsiębiorstwa i charakterystykę firmy. Staranne rozpoznanie kluczowych zagadnień funkcjonowania firmy i szczegółowa analiza procesów jest najważniejsza dla powodzenia projektu, a ciągły kontakt na każdym etapie wdrożenia pozwala zminimalizować opóźnienia wynikające z braku zrozumienia.

PRACA PRZEDWDROŻENIOWA

Pierwszym ważnym etapem jest praca przedwdrożeniowa, gdzie określa się koncepcję systemu, sposób jego realizacji oraz dokonuje się rzetelnej analizy procesów biznesowych przedsiębiorstwa.

więcej

Analiza przedwdrożeniowa stanowi nieodzowną oraz integralna część samego procesu wdrożenia. Dzięki niej możliwe jest ustalenie oczekiwań przedsiębiorstwa w zakresie projektowanego rozwiązania informatycznego oraz zastanowienie się, które obszary firmy najbardziej wymagają użycia systemu wspomagania. W trakcie tego etapu określa się cele biznesowe do osiągnięcia mierniki ich stopnia realizacji. Bez tego samo wdrożenie systemu ERP może zakończyć się powodzeniem, jednak system nie będzie stanowił efektywnego wsparcia w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Poprawne przeprowadzenie analizy skutkuje sukcesem wprowadzenia systemu, dlatego wiele firm na tym etapie korzysta z fachowego wsparcia. Dobrze przeprowadzona analiza przedwdrożeniowa pozwala na zoptymalizowanie procesów biznesowych, wyznaczenie modelu strategii firmy, optymalne wykorzystanie możliwości systemu, utrzymanie kosztów wdrożenia na planowanym poziomie oraz zminimalizowanie utrudnień związanych z procesem implementacji.

PLAN WDRAŻANIA

Kolejnym etapem, podczas wdrażania systemu, jest skuteczny plan jego wdrożenia. Skupia się on na prowadzeniu prac przez pracowników firmy wraz z pracownikami wsparcia informatycznej firmy konsultingowej.

więcej

Takie podejście zapewnia połączenie wiedzy o działaniu przedsiębiorstwa i znajomości systemu. W pracach tych powinno uczestniczyć także najwyższe kierownictwo, gdyż tylko ich udział może zagwarantować spójność zastosowanych rozwiązań ze specyfikacją organizacji. Nie należy również pomijać żadnych z wcześniej założonych elementów implementacyjnych. Lekceważenie aspektów wstępnej analizy spowoduje, że etap ten nie miał jakiegokolwiek sensu, bo i tak nie został w pełni wykonany.

PLAN PRZYSZŁEGO ROZWOJU

Ostatnim etapem jest zaplanowanie przyszłego rozwoju i utrzymania działającego już systemu. Właściwe zadbanie o wszystkie elementy odpowiedzialne za powodzenie implementacji zintegrowanego systemu zarządzania

więcej

pozwoli na uniknięcie błędów mogących spowodować niepowodzenie projektu, a tym samym uchronić przedsiębiorstwo przed stratami, zarówno finansowymi jak i handlowymi. Okres, w którym z niepowodzeniem wprowadzano system, może być przyczyną poirytowania klientów, a co za tym idzie, ich bezpowrotną utratą.

Kalkulator online
Oszacuj koszty SAP Business ONE w Twoim przedsiębiorstwie za pomocą bezpłatnego kalkulatora online