Produkcja

Wyjdź naprzeciw popytowi

Rozwijaj nowe strumienie przychodów z SAP Business One dla przemysłu maszynowego. Obniżaj koszty łańcucha dostaw, przyspieszaj cykle produkcyjne, minimalizuj błędy produkcyjne i przeróbki – a docelowo: skracaj czas wypracowania zysku.

Visacom Produkcja
Dzięki funkcjonalnościom takim jak:
· przygotowanie i obsługa planów produkcyjnych,
· obsługa operacji produkcyjnych wraz z ich grupowaniem,
· obsługa terminali produkcyjnych,
· wersjonowanie produktów,
· obsługa produktów ubocznych,
· kontrola jakościowa zarówno przez pracownika produkcyjnego jak i kontrolera jakości,
więcej
możemy dostarczyć kompletne informacje o stanie produkcji. Dzięki zestawieniu ich z zamówieniami do dostawców, zasobami na magazynie, planowaną sprzedażą oraz informacją o obłożeniu maszyn i ludzi ułatwiamy podjęcie decyzji w zakresie co i w jakim czasie powinniśmy wyprodukować. Dodatkowo SAP Business ONE dzięki posiadanym danym księgowym daje nam kompletny obraz funkcjonowania firmy w chwili obecnej,pozwalając podejmować decyzji, zarówno strategicznych jak i bieżących operacyjnych.

Poznaj moduł produkcyjny Visacom SAP Business One

Drzewo produktu
Zlecenie produkcyjne
Zakładowy plan pracy

Produkcja Visacom

 • Integracja technologii SAP Business One z Produkcją Visacom - Dostarcza wyczerpującego rozwiązania do zarządzania małym i średnim przedsiębiorstwem produkcyjnym.
  więcej

  Rozwiązanie produkcyjne dostarcza dokładnie tego, czego te przedsiębiorstwa oczekują - rozwiązania kompleksowego, praktycznego, skonfigurowanego do produkcji, opartego na otwartym, elastycznym i przyszłościowym systemie, przy najniższym możliwym koszcie administracyjnym i operacyjnym.

 • Elastyczne rozwiązanie zwiększające przejrzystość i wydajność - Produkcja Visacom dostarcza aktywnego wsparcia, w czasie kiedy Ty dostosowujesz się do nowego procesu w działaniach produkcyjnych.
  więcej

  Odpowiednie narzędzie da Ci elastyczność, której potrzebujesz. Dzięki oszacowanym kosztom zleceń produkcyjnych i projektów, Produkcja Visacom umożliwia natychmiastowy dostęp do kluczowych danych wspomagających podejmowanie taktycznych i strategicznych decyzji.

 • Terminale produkcyjne - Pełna integracja poprzez Data Interface SAP Business ONE sprawia, że dane pojawiające się w terminalach produkcyjnych ukazują stan procesu w aktualnej chwili wraz z kompletem informacji pomocniczych.
 • Pełna integracja - Produkcja Visacom jest rozwiązaniem, które zostało w pełni zintegrowane z SAP. Procesy i dane (np. o produktach, magazynach, wynikach MRP lub adresach) pochodzą z SAP Business ONE i zostały uzupełnione w informację niezbędne do przeprowadzenia procesu produkcyjnego.
 • Zwiększ konkurencyjność poprzez elastyczny proces produkcji -Przedsiębiorstwa przemysłowe, aby przetrwać w dzisiejszych czasach na rynku, muszą zwiększać i zmieniać wymagania. Zarówno na krajowym jak i zagranicznym rynku.
  więcej

  To powoduje, że elastyczność jest kluczowa - nie tylko jako chwytliwe hasło ale jako konieczna rzeczywistość. Jest to podstawowa prawda dla małych i średnich przedsiębiorstw. Na rynku tego typu, zdolność do adaptacji nowych działań produkcyjnych staje się kluczowe w walce z konkurencją. Często, zlecenia będące w produkcji muszą być dopasowane do różnych warunków, poprzez dodanie materiałów do produkowanych dóbr lub zmianę etapów produkcji.

 • Szybka odpowiedź dla zwiększenia wydajności - Dla małych i średnich przedsiębiorstw, pytania dotyczące zasobów, ich obciążenia i dostępności materiałów pojawiają się często: Czy możemy wyprodukować produkt dla klienta do dnia wymaganego przez niego?
  więcej

  Czy mamy dostępne potrzebne zasoby (materiały, zasoby i ludzi)? Do kiedy mamy zaplanowaną produkcję? Która praca jest opóźniona lub musi być skończona w tym tygodniu? Odpowiedź na te i inne biznesowo krytyczne pytania musi być dostępna natychmiast abyśmy byli pewni, że firma pracuje wydajnie.

 • Przejrzystość dla podjęcia dobrych decyzji - Firmy, które chcą aby ich sukces był przyszłościowy wymagają pełnej integracji, elastyczności, bardzo szybko reagujących rozwiązań IT, które umożliwiają dostęp do najnowszych i najważniejszych informacji, zarówno operacyjnych jak i kluczowych statystyk wydajności. Musi ono dostarczyć całkowite koszty - w dowolnym czasie i na dowolnym etapie produkcji - pozwolić na porównanie różnych wariantów procesów produkcyjnych, jak również końcowych zysków, nawet na początkowym etapie.
Kalkulator online
Oszacuj koszty SAP Business ONE w Twoim przedsiębiorstwie za pomocą bezpłatnego kalkulatora online