Be.as produkcja

be.as produkcja dla SAP Business One - rozwiązanie dla małych i średnich przedsiębiorstw dla produkcji dyskretnej i procesowej

Produkcja be.as wspiera planowanie produkcji, kontrolę i wdrażanie zapewniając efektywność i elastyczność w codziennej działalności w małych i średnich przedsiębiorstwach produkcyjnych na różne sposoby. Be.as oferuje najlepsze metody i przepływy pracy, które pasują do dużych branż przemysłowych takich jak metalowa i obróbka tworzyw sztucznych, maszyny i aparatura, urządzenia elektryczne i elektroniczne, motoryzacja, opakowania, inżynieria chemiczna czy żywność.

beas

Zapraszamy do kontaktu za pomocą formularza obok lub tel.+48 89 534 23 23

Skontaktuj się z nami

Funkcjonalności be.as produkcja

Rozszerzone dane podstawowe i ewidencje na potrzeby logistyki i produkcji

Dane źródłowe stanowią podstawę do realizacji procesów biznesowych w całej firmie, a także dla gromadzenia informacji i podejmowania decyzji. Produkcja be.as uzupełnia SAP Business One w celu dostarczania informacji, których małe i średnie przedsiębiorstwa potrzebują do zarządzania produkcją, księgowania kosztów i kontroli.

Przykłady branżowych rozszerzeń w zakresie danych podstawowych w systemie:

 • Indeksy materiałów i produktów.
 • Drzewo materiałowe / receptury.
 • Ścieżki produkcyjne.
 • Operacje technologiczne.
 • Zasoby (grupy, maszyny, personel, narzędzia).
 • Centra kosztów.
 • Narzędziownia.
be.as

MRPII i produkcja dla różnych strategii i organizacji

Funkcje produkcyjne przyjmują konkretne strategie dla zarządzania materiałami takie jak: produkcja pod zlecenia (Make-To-Order) i na stan (Make-To-Stock), produkcja mieszana i wariantowa, a także funkcje niezbędne do właściwego planowania produkcji i realizacji zleceń.

Poza standardowymi cechami warto wymienić:

Zarządzanie materiałami

 • Wiele modeli zapotrzebowań materiałowych.
 • Dodatkowe opcje kontroli przyjęcia towarów.
 • Wsteczne księgowania w oparciu o zapotrzebowanie na pracę.
 • Nieplanowe księgowania na podstawie zapotrzebowania na pracę.
 • Rozszerzone przetwarzanie partii i numerów seryjnych.
 • Rozszerzone zarządzanie zapasami.
 • Gromadzenie danych z użyciem urządzeń mobilnych dla lokalizacji magazynu / składowania.

Zarządzanie zleceniem produkcyjnym

 • Rozszerzone funkcjonalności MRPII umożliwiające w pełni zintegrowane planowanie wydajności.
 • Tworzenie zleceń: możliwość zdefiniowania różnych przepływów pracy (work-flow). Możliwość wyboru odpowiednich metod zgodnie z procesami biznesowymi.
 • Kompleksowe planowanie i realizacja produkcji zewnętrznej oraz dostaw części.

Planowanie zdolności produkcyjnych

Funkcja ta obejmuje obszar planowania materiałów i zdolności produkcyjnych.

Parametryzowane metody MRPII

do planowania zdolności zapotrzebowania materiałowego np. planowanie ogólne i symulacja częściowych zamówień lub budżetów rocznych.

Planowanie wydajności

wgląd do dostępnych, wykorzystanych i niewykorzystanych zasobów dot. maszyn, grupy maszyn, personelu.

 • Graficzna prezentacja wyników i raportów
 • Możliwość efektywnego wykorzystania zasobów w obrębie tej samej grupy, alternatywnych środków i narzędzi.
>Planowanie wydajności

Szczegółowe planowanie i monitoring grup zasobów

Kontrola grup zasobów (pool control) to efektywny sposób planowania grup zasobów i pojedynczych zasobów. Zasoby mogą być definiowane dla zadanej ilości pracy. Poprzez harmonogramowanie zleceń produkcyjnych, dla zasobów planowane są operacje. Elastyczne raporty i wykresy zapewniają niezbędną przejrzystość w celu prawidłowego wykonania odpowiednich zadań w odpowiednim czasie.

 • Automatyczne łączenie z datą rozpoczęcia czy postępem operacji.
 • Dostępne, zaplanowane jako pierwsze, opóźnione.
 • Łatwa zmiana harmonogramu operacji.
 • Pilne zamówienia.
 • Rekalkulacja wykorzystania puli przy użyciu priorytetów.
 • Sprawdzanie dostępności materiałów on-line.
Planowanie

Kontrola jakości

Oprócz spełnienia wysokich standardów jakości, w większości małe i średnie przedsiębiorstwa produkcyjne muszą także je udokumentować. Produkcja Be.as dla SAP Business One oferuje funkcje, które umożliwiają przeprowadzenie niezbędnych testów jakości podczas przepływu materiału, począwszy od pierwotnych zakupów dla produkcji aż do wysyłki towaru. Różne rodzaje zleceń testowych mogą być przypisane do zewnętrznych, jak i wewnętrznych etapów pracy (operacji).

Moduł obejmuje, między innymi:

 • Zarządzanie planami kontroli jakości.
 • Kontrolę jakości dla zamówień, od momentu otrzymania towarów, poprzez produkcję i dostawę.
 • Monitorowanie dat ważności.
 • Zatwierdzone/zablokowane do sprawdzenia, blokada partii i numerów seryjnych dla części.
 • Historię zamówień.
 • Przyjmowanie i analizowanie reklamacji dotyczących klientów, dostawców, produkcji wewnętrznej.
Kontrola jakości

Wstępna kalkulacja

Niezależnie od tego, czy chcesz przygotować oszacowania dla standardowych produktów o różnych wielkościach partii lub zleceń specyficznych dla klienta, czy w odniesieniu do ofert czy zamówień produkcyjnych, wstępna kalkulacja daje Ci rożne możliwości.

Wstępna kalkulacja

Najważniejsze cechy modułu:

 • Dowolnie definiowalny schemat obliczeniowy.
 • Automatycznie tworzenie i zarządzanie strukturami kalkulacji.
 • Symulacja alternatywnych scenariuszy poprzez zmianę struktury formuły.
 • Obliczanie i raportowanie kosztów krańcowych oraz pełnych kosztów i zysku.
 • Możliwość utworzenia zlecenia produkcyjnego ze struktury kalkulacji.
 • Kalkulacja partii wraz z tworzeniem cenników.
 • Historia danych kalkulacyjnych.

Kalkulacje alternatywne i kalkulacja końcowa, praca w toku

Dzięki Produkcji be.as dla SAP Business One w każdej chwili masz dostęp do rzeczywistych skumulowanych kosztów zlecenia produkcyjnego, porównania z planowanymi kosztami lub marżą zysku. Nieważne czy myślimy o całości, pojedynczym koszcie krańcowym, czy marży pokrycia, wszystko może zostać określone przy pomocy indywidualnie zaprojektowanego schematu obliczeniowego. Ponadto, dane mogą być sparametryzowane tak, aby elastycznie i zróżnicowanie przygotować je do procesu produkcyjnego.

 • Prowadzenie kilku kalkulacji jednocześnie.
 • Porównanie kosztów planowych i aktualnych wraz z procedurą przeciągnij-skojarz od zamówienia do pojedynczych ruchów.
 • Obliczanie partii przy wyborze różnych kryteriów oceny.
 • Elastyczna wycena produkcji w toku (PwT) przy użyciu planu kont.
be.as

Konfigurator produktu

Konfigurator produktu pozwala na zarządzanie jego wariantami. W zapytaniu ofertowym lub zamówieniu sprzedaży, użytkownik jest prowadzony przez przyjazny kwestionariusz z pytaniami, dzięki któremu po udzieleniu odpowiedzi rozpocznie się proces konfigurowania, obliczania i integracji produktów. Struktura listy materiałów jest oparta na danych głównych, indeksach, listach materiałowych (BOM) czy operacjach technologicznych. Może być używany poza produkcją jako samodzielne narzędzie w trakcie pracy nad ofertą lub podczas przetwarzania zamówienia sprzedaży w SAP Business One.

Konfigurator produktu

Począwszy od wyboru produktu do wyceny prostych list materiałów do w pełni zintegrowanych procesów możliwe są wszystkie zastosowania z maksymalną skutecznością.

 • W przypadku bardziej złożonych wariantów produktów lub zastosowań, dostępność pól z informacjami (np. pozycje, BOM, receptury). Ich zawartość / wartości mogą mieć wpływ na skuteczność generowania pożądanego wariantu produktu.
 • Automatyczne generowanie przyjaznego dla użytkownika menu do konfiguracji produktu.
 • Tworzenie wielopoziomowych struktur decyzyjnych ze zmiennymi, formułami, regułami, znakami, grafiką itd.

Zaawansowane planowanie i harmonogramowanie (APS)

APS służy do szczegółowego planowania w przedsiębiorstwach, w momencie gdy czas zamówienia, terminy realizacji, okresy przejściowe, alokacje zdolności, dostępność zasobów są parametrami krytycznymi w procesie tworzenia wartości. Poprzez wizualizację graficzną i porównanie wszystkich działań z zasobami, uzyskuje się wysoki poziom przejrzystości, w momencie kiedy tego potrzebujemy.

Niektóre z najważniejszych cech

 • Zlecenie pracy i zorientowane na zasoby konfigurowalne graficzne widoki i wykresy.
 • Różne sposoby porządkowania i planowania sekwencji oraz optymalizacji z / bez ograniczeń limitów zdolności produkcyjnych.
 • Uwzględnienie zależności w zamówieniach wielopoziomowych z kontrolą krzyżową dat dostawy.
Planowanie

Zarządzanie magazynem z urządzeniami mobilnymi

Prosty wybór lub zamiana zasobów, takich jak maszyny czy narzędzia.

Zarządzanie magazynem z urządzeniami mobilnymi

Zintegrowana kalkulacja dostępności materiałów może być włączona lub wyłączona, a raportowanie automatycznie poinformuje jakich części brakuje podczas każdego procesu planowania i harmonogramowania.

Zarządzanie magazynem

Zarządzanie wieloma magazynami i lokalizacją składowania

Zarzadzanie wieloma magazynami i lokalizacją składowania rozszerza standardową funkcjonalność zarządzania zapasami i przechowywania towarów. Może być stosowane jako samodzielny moduł z SAP Business One.

Zarządzanie wieloma magazynami i lokalizacją składowania

Rozszerzone zarządzanie magazynem

 • Z / bez uwzględnienia w (MRP).
 • Magazyny / lokalizacje składowania zdefiniowane przez użytkownika, z maksymalnie 3 wymiarami w oparciu o grafikę wektorową.
 • Różne strategie pobierania i składowania dla lokalizacji.

Rodzaj przechowywanego produktu

 • Zgodnie z partią /numerem seryjnym lub datą ważności.
 • Zapasy z parametryzowanymi listami zliczającymi i rejestracją.

Funkcje zarządzania magazynami są również dostępne na urządzeniach mobilnych (Windows Mobile). Informacje na urządzeniach przenośnych są zawsze aktualne, dzięki komunikacji przez bezprzewodową sieć bezpośrednio z serwerem.

Kluczowe funkcjonalności

 • Aplikacja mobilna dla firm logistycznych, SAP Business One z lub bez zarządzania lokalizacjami magazynowymi, z lub bez funkcji zarządzania łańcuchem dostaw (Supply Chain Management).
 • Kompletne rozwiązanie w produkcji.
 • informacja o magazynach, księgowania na bieżąco.
 • Inwentaryzacja i kontrola jakości.

Rachunkowość kosztowa, koszty godzinowe użycia maszyny, kalkulacja kosztów

Rachunkowość kosztowa umożliwia skonfigurowanie klasycznego systemu rachunkowości operacyjnej opartego na europejskich modelach, ale nie tylko! Przy jej pomocy będziesz mógł dokonać prezentacji wszystkich wartości i wielkości z księgowości w SAP Business One, wynagrodzeń i produkcji. Jako rezultat, możesz oczekiwać informacji dotyczących klientów, zleceń i produktów dla których naprawdę wykazano zysk w zadanym okresie.

Rachunkowość kosztowa

Kluczowe funkcjonalności

Rachunkowość kosztowa

 • Księgowanie kosztu elementu i centrów kosztów.
 • Podział kosztów na koszty stałe i zmienne według centrów kosztów.
 • Kontrola niezrealizowanego budżetu wynikającego z nieplanowanych zdarzeń.
 • Realokacja kosztów na centra.
 • Krótkoterminowe przychody.

Nośniki kosztów

 • Powiązane z klientem lub zamówieniem.
 • Zyski z podziałem na okres, klienta, zamówienie, pozycję.

Godzinny koszt użycia maszyny

 • Pełne koszty i marginalne stawki kosztu za maszynę.
 • Kalkulacja stawek godzinowych według zaplanowanych i rzeczywistych godzin.

Rejestracja czasu pracy i zbieranie danych z produkcji

Jeśli czas pracy Twoich pracowników ma znaczenie dla Ciebie i stanowi różnorodność zastosowań to konieczna jest przejrzystość i kontrola tych właśnie danych. Jeśli potrzebujesz opisu zamówień produkcyjnych lub wglądu do danych dotyczących czasu, warunków, ilości produktów itp., to nasze rozwiązanie jest właściwym wyborem dla Ciebie.

 • Dostępna technologia sprzętu i komunikacji to KABA Benzing lub komputery PC z czytnikami kodów kreskowych (inne technologie dostępna na życzenie).
 • Rozszerzone dane podstawowe i modele czasu i frekwencji.
 • Różnorodność informacji dotyczących frekwencji, nieobecności.
 • Informacje dotyczące pracy do wykonania, statusu działań, dostępności wymaganych materiałów.
Rejestracja czasu pracy

Kompleksowe gromadzenie danych o operacjach, materiałach, utworzonych wyrobach, danych o jakości itp.

Informacje stanowiskowe: możliwość pracy bez tradycyjnych papierowych dokumentów.

Każdy pracownik ma dostęp do możliwych operacji na swoim obszarze. Wgląd do informacji o statusie wymaganych materiałów. Proste otwieranie/ odczytywanie udostępnionych dokumentów lub zdjęć.

Dostęp do produkcji be.as jest możliwy przez dowolne urządzenie, które ma dostęp do przeglądarki (telefon komórkowy, smartfon lub skaner przemysłowy). Dzięki oprogramowaniu mobilnemu jesteś zawsze na bieżąco z aktualnymi danymi dostępnymi na Twoim urządzeniu przenośnym i masz możliwość bezpośredniego interweniowania.

Oprogramowanie mobilne (aplikacje webowe)

Konfiguracja za pomocą jednego kliknięcia

Wymagany serwer webowy oraz aplikacja internetowa są konfigurowane i ustawiane automatycznie. Możesz zdecydować, którzy pracownicy lub jakie urządzenia mają dostęp do określonych aplikacji. Oprogramowanie jest stale rozszerzane.

Kluczowe funkcjonalności

 • Zarządzanie magazynem.
 • Obsługuje zarządzanie lokalizacjami składowania oraz wszystkie transakcje materiałowe.
 • Informacje o magazynie, zapasy.
 • Działania kontroli jakości.
 • Bezpośrednie drukowanie etykiet i raportów.
 • Rejestracja czasu, gromadzenie danych produkcyjnych.

Kompletacja i pakowanie Produkcja be.as zapewnia własny zintegrowany serwer internetowy dla aplikacji XML i HTML5. Dzięki temu gwarantowana jest pełna kompatybilność dla obecnych urządzeń opartych na XML, takich jak KABA Benzing, jak również dla przyszłego rozwoju w standardzie HTML5.

Na podstawie podłączonego urządzenia do zbierania danych, terminale automatycznie przesyłają dane dotyczące czasu rozpoczęcia, zakończenia lub trwania operacji, statusów prac, ustawień, czasu cyklu, przestojów, awarii i wielu innych. Dane procesowe i jakościowe np. temperatura, ciśnienie, przy zastosowaniu specjalnego oprogramowania (np. Intellution) mogą być również przetwarzane. Integracje te są wdrażane i analizowane indywidualnie.

Oprogramowanie

Be.as SCM (Zarządzanie Łańcuchem Dostaw)

be.as SCM wspiera zamówienia sprzedaży, a także zarządzanie zleceniami zakupu (w tym umowy ramowe) oraz wszystkie zautomatyzowane transakcje zgodnie z normami branżowymi EDI. Dodatek SCM jest dostosowany dla potrzeb branży motoryzacyjnej, firm z własną produkcją, a także dla operatorów logistycznych i firm handlowych. Dostawa produktów może być realizowana przez zwalnianie ręczne lub elektronicznie na podstawie umów ramowych.

 • Sprzedaż / Dostawa z umów ramowych, harmonogram dostaw, szczegółowe planowanie horyzontalne, harmonogram dostaw, kompletacja (pick&pack), cargo.
 • Zakupy / odbiór towaru z umów ramowych i harmonogramowanie / kontrola odbioru towaru przez dostawcę.
 • Komunikacja / EDI wspierana poprzez specyficzne standardy przemysłowe takie jak: VDA, Odette, EDIFACT i ANSI X.12.
 • Zarządzanie strukturą pakowania i kontenerami.

Gromadzenie danych z bezpośrednio podłączonego urządzenia

Kokpit projektu

 • Wielopoziomowa struktura projektu.
 • Wszechstronny dostęp do zadań, działań i obszarów takich jak budżet, zakupy, sprzedaż, produkcja, serwis, załączniki (dokumenty).
 • Od ogółu do szczegółu dokumentów.

Zakres od prostych do złożonych projektów.

SCM

Zarządzanie projektami

Definicje prostych projektów z zadaniami, kamieniami milowymi i zasobami, aż do sieci, w tym inżynierii, produkcji, dostawców i klientów.

Wielopoziomowe harmonogramowanie

 • Zadania, kamienie milowe, szczegółowe plany, MRPI/MRPII, zawansowane planowanie produkcji (APS).
 • Wykresy słupkowe i Gantt’a, integracja dwukierunkowa z MS-Project.

Budżetowanie i kontroling

 • Wielopoziomowe budżety na poziomie projektu.
 • Zbiory wszystkich dokumentów ze sprzedaży, zakupów, produkcji zewnętrznej/wewnętrznej, usługi, wszystkie rodzaje kosztów/wydatków.

Dashbordy (kokpity) be.as

Wartości dodane

 • Analizy: dla zamówienia i grupy pozycji, czasu, jednostki, planowane i rzeczywiste wartości, prognozy.
 • Analizy postępów: diagramy okresów.
 • Kontrola zamówień.

Wydajność

 • Postęp w oparciu o godziny obecności i potwierdzone zlecenia pracy.

Analiza zakupów

 • Dostarczona ilość vs. straty / odpady, czas, dostawy i zgodność, przyczyny reklamacji.

Analiza kosztów pracy

 • Czas pracy: koszty planowane a rzeczywiste.
 • Materiały: koszty planowane a rzeczywiste.
 • Porównanie w ujęciu miesięcznym według grup produktów. Dzięki kokpitom użytkownika uzyskasz szybki obraz wydajności firmy. Zwiększysz skuteczność swojej firmy poprzez najlepszą analizę danych, badanie różnych scenariuszy, symulowanie nowych możliwości biznesowych i podjęcie natychmiastowych działań w razie potrzeby.
Analiza kosztów