Konsulting, doradztwo

Wyzwania jutra

Żyjemy w niezwykle dynamicznym i zmiennym otoczeniu. To, co było skuteczne, efektywne i rozwojowe jeszcze wczoraj, jutro może okazać się niewystarczające dla osiągnięcia zakładanych celów.

więcej

W czasach nasilonej konkurencji każda organizacja musi w pełni wykorzystać posiadany potencjał wewnętrzny, redukując jednocześnie zagrożenia oraz wykorzystując szanse rozwojowe. Sprostanie wyzwaniom otoczenia oraz sprawne rozwiązanie pojawiających się problemów wykracza często poza zakres kluczowych kompetencji wewnętrznych organizacji lub wymaga zewnętrznej weryfikacji.

Sukces w branży usług konsultingowych jest często zależny od umiejętności rozpoznawania dochodowych okazji biznesowych oraz zwiększania jakości usług, a także szybszego reagowania na potrzeby klientów.

Rozwiązanie SAP Business One zapewnia pojedynczy wgląd w czasie rzeczywistym w działania operacyjne w firmie. Zapewnia automatyzację kluczowych procesów w zakresie projektów i zarządzania zasobami, umożliwia zarządzanie czasem i wydatkami, jak również obsługuje kontrakty serwisowe i rozmowy telefoniczne dotyczące wsparcia technicznego.

Rozwiązanie umożliwia obsługę następujących działań:

  • Zarządzanie całym cyklem obsługi klienta, od pozyskiwania potencjalnych klientów do realizacji dostawy i zapewnienia serwisu
  • Śledzenie historii transakcji klienta
więcej
  • Fakturowanie, śledzenie kosztów projektów oraz zarządzanie wydatkami
  • Integrację z systemem zasobów ludzkich do zarządzania pracownikami i zapotrzebowaniami
  • Zarządzanie gwarancjami i kontraktami serwisowymi
  • Raportowanie wydajności całego przedsiębiorstwa i kluczowych wskaźników wydajności (KPI), z uwzględnieniem rentowności projektów i usług

Korzyści biznesowe

  • Wzmocnienie relacji z klientami i zwiększenie ich lojalności dzięki narzędziom umożliwiającym szybsze reagowanie na potrzeby klientów
  • Zwiększenie marży dzięki efektywnemu zarządzaniu cyklami i możliwości skoncentrowania się na najbardziej rentownych szansach sprzedaży.
więcej
  • Usprawnienie zarządzania finansami, łącznie z przepływem gotówki, dzięki większej przejrzystości projektów i dokładności fakturowania we właściwym czasie.
  • Rekrutacja i pozyskanie pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami w odpowiedzi na wymagania klientów.

Więcej informacji:

Kalkulator online
Oszacuj koszty SAP Business ONE w Twoim przedsiębiorstwie za pomocą bezpłatnego kalkulatora online