MRP - zarządzanie zakupami

SAP Business One spełnia wszelkie wymagania w zakresie działań produkcyjnych.

Umożliwia precyzyjne i efektywne zarządzanie specyfikacjami materiałowymi, zleceniami produkcyjnymi i zapotrzebowaniami na materiały. Aplikacja upraszcza definiowanie i zarządzanie specyfikacjami materiałowymi dla produkcji, montażu i sprzedaży. Za pomocą produkcyjnej specyfikacji materiałowej można np. łatwo udokumentować rodzaj, ilość, cenę i dostępność materiałów niezbędnych do wytworzenia produktu gotowego. Po zdefiniowaniu specyfikacji materiałowych można na ich podstawie generować i zatwierdzać zlecenia produkcyjne.

.
.

Do zlecenia są dodawane automatycznie takie dane jak zapotrzebowanie na składniki, koszty, dostępność materiałów. Dzięki temu możliwe jest dokładne przypisanie surowca do produktów i sterowanie ilościami.

więcej

Zlecenia produkcyjne umożliwiają rozpoczęcie i śledzenie procesu produkcji oraz efektywny ruch materiałów wykorzystywanych w procesie wewnątrz przedsiębiorstwa. Po zwolnieniu zlecenia produkcyjnego do obszaru produkcji rozwiązanie SAP Business One automatycznie uruchamia transakcje dla składników niezbędnych do produkcji części. Funkcja MRP SAP Business One pozwala planować zapotrzebowania materiałowe i opracowywać optymalny plan produkcji dla kompleksowych, wielopoziomowych procesów produkcyjnych. Nieformalne, przypadkowe planowanie produkcji zostaje zastąpione procesem o bardziej złożonej strukturze, korzystającym z danych z różnych źródeł i pozwalającym na stworzenie dokładnego obrazu procesu produkcji i łańcucha dostaw.

Źródła danych obejmują:

  • Specyfikacje materiałowe;
  • Dane zapasów;
  • Dane planowanych zleceń produkcyjnych i zamówień;
  • Dane dotyczące popytu z zamówień bieżących i prognozowanych.

Korzyści biznesowe

“Dzięki temu, że możemy dokonywać zamówień w bardziej efektywny sposób, ograniczyliśmy nasze zapasy o 25%. Zmniejszyliśmy też ilość brakujących zapasów oraz zredukowaliśmy kapitał pracujący.” Jason Dugan, CFO, Trudeau Distributing Company Kreator

więcej

MRP pozwala ustalić terminy, wielkość zapasów, a nawet źródła danych, jakie należy wziąć pod uwagę w procesie planowania. SAP Business One gromadzi te dane i generuje zalecenia dotyczące potrzeb materiałowych określające, jaki materiał będzie potrzebny, kiedy i w jakiej ilości. Po analizie zaleceń funkcja MRP automatycznie generuje zlecenia produkcyjne i zamówienia niezbędne do terminowego wyprodukowania odpowiedniej ilości produktu zgodnie z harmonogramem produkcji, biorąc pod uwagę wszystkie zapotrzebowania na składniki produktu.

Kalkulator online
Oszacuj koszty SAP Business ONE w Twoim przedsiębiorstwie za pomocą bezpłatnego kalkulatora online