Zarządzanie projektami

Zarządzanie projektami.

  • Połączenie danych finansowych i zarządzania projektami w jednym miejscu;
  • Scentralizowanie wszystkich transakcji związanych z projektami, dokumentami, zasobami i działaniami;
  • W zależności od wielkości i zakresu projektu, może on być podzielony na różne podprojekty lub fazy, które mogą np. reprezentować obszary funkcjonalne.

Korzyści:

  • pomaga monitorować postęp: zadań, etapów oraz faz;
  • efektywne zarządzanie projektami od początku do końca;
  • większa przejrzystość projektów przez analizowanie budżetów i kosztów oraz generowanie raportów związanych z analizą stanu, otwartych problemów, zasobów.
Kalkulator online
Oszacuj koszty SAP Business ONE w Twoim przedsiębiorstwie za pomocą bezpłatnego kalkulatora online