Księgowość

Kompleksowa księgowość

Aplikacja SAP® Business One umożliwia uproszczenie oraz automatyzację zarządzania finansami. Oferuje ona kompleksowy oraz zintegrowany zestaw narzędzi, dzięki którym można zarządzać wszelkimi procesami księgowymi i finansowymi przedsiębiorstwa.

Wyzwania biznesowe

  • Nieefektywne oraz obarczone dużą liczbą błędów procesy księgowe i finansowe, wynikające z wielokrotnego wprowadzania danych oraz braku integracji danych finansowych i kluczowych funkcji biznesowych, takich jak zakup, gospodarka magazynowa i sprzedaż.
  • Niewystarczający dostęp do pełnego zakresu odpowiednich informacji finansowych, niezbędnych do realizacji zamknięć na koniec okresu oraz podejmowania świadomych decyzji biznesowych.

Najważniejsze funkcje

  • Rachunkowość – automatyczna obsługa wszystkich kluczowych procesów księgowych, na przykład obsługa zapisów księgowych, pozycji należności oraz zobowiązań.
  • Kontroling i Rachunek kosztów – precyzyjne zarządzanie przepływem środków pieniężnych, śledzenie budżetów oraz porównanie planowanych i rzeczywistych wskaźników.
  • Transakcje bankowe i rozrachunki – szybkie przetwarzanie wszelkich rozliczeń oraz wszystkich wyciągów bankowych i płatności realizowanych za pomocą różnych form płatności, to jest czeków, gotówki oraz przelewów bankowych.
  • Raporty finansowe i analizy – tworzenie szerokiego zakresu standardowych lub indywidualnie skonfigurowanych raportów finansowych na podstawie danych w czasie rzeczywistym w celu planowania biznesowego bądź realizacji audytów.

Korzyści biznesowe

  • Zoptymalizowane operacje finansowe – automatyzacja, integracja i zarządzanie wszystkimi procesami finansowymi przedsiębiorstwa za pomocą jednego rozwiązania, eliminującego wielokrotne wprowadzanie tych samych danych i ewentualne błędy.
  • Szybszy proces zamknięcia – zamknięcie ksiąg rachunkowych firmy za pomocą zautomatyzowanych procesów oraz możliwość dostępu do precyzyjnych i aktualnych informacji finansowych.
  • Udoskonalony proces podejmowania decyzji – jednolity wgląd do informacji finansowych dotyczących przedsiębiorstwa poprzez integrację danych księgowych z informacjami z obszarów sprzedaży, zakupu, gospodarki magazynowej oraz ogólnej działalności operacyjnej.
Kalkulator online
Oszacuj koszty SAP Business ONE w Twoim przedsiębiorstwie za pomocą bezpłatnego kalkulatora online