Kadry i płace

Ewidencja pracowników

 • Planowanie zatrudnienia;
 • Ewidencja pracowników z podziałem na grupy;
 • Usystematyzowana struktura danych kadrowych;
 • Ewidencja umów o pracę i przeszeregowań;
 • Potrącenia, pożyczki, ekwiwalenty i ryczałty;
 • Ewidencja wyposażenia;
 • Planowanie i ewidencja szkoleń.

Rozliczanie czasu pracy

 • Ustalanie nominalnego czasu pracy dla grup pracowników;
 • Miesięczna i roczna ewidencja czasu pracy;
 • Karta urlopowa z kontrolą limitów;
 • Karta zasiłkowa z automatycznym naliczaniem zasiłków;
 • Ewidencja kosztów z możliwością rozliczenia poszczególnych zleceń;
 • Rozliczanie płacy akordowej;
 • Kompletne rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych.

Raporty i zestawienia

 • Rozliczanie wynagrodzeń;
 • Rozliczanie kosztów wynagrodzeń;
 • Planowanie i analiza płac oraz zestawienia kadrowe wg różnych kryteriów;
 • Rozliczenia z pracownikami.

Najważniejsze funkcje

 • Modyfikowalny system naliczania wynagrodzeń wg indywidualnych wymagań;
 • Ewidencja list płac, możliwość tworzenia wielu list w miesiącu;
 • Rozliczanie umów cywilnoprawnych;
 • Wydruk i ewidencja bankowych poleceń przelewów.
Kalkulator online
Oszacuj koszty SAP Business ONE w Twoim przedsiębiorstwie za pomocą bezpłatnego kalkulatora online