Wymiana danych - EDI

Elektroniczne Centrum Obsługi Dokumentów to system EDI stwarzający możliwość zautomatyzowanego obiegu informacji i dokumentów biznesowych.

System EDI – ECOD oferuje najlepsze rozwiązania dla każdego typu przedsiębiorstwa niezależnie od wielkości czy specyfiki transferowanych dokumentów. Oprogramowanie jest zgodne z powszechnie obowiązującymi standardami wymiany dokumentów drogą elektroniczną poprzez system EDI. Realizuje nawet najbardziej rozbudowane projekty.

Najważniejsze funkcje

  • generuje pliki wymiany elektronicznej w formie pliku EDI;
  • umożliwia wprowadzanie do systemu SAP dokumenty zakupu i sprzedaży;
  • skraca czas wprowadzania dokumentów;
  • wynik końcowy przedstawiony jest w formularzach XML (ECODE), EDI FACT;
  • pozwala generować dokumenty w formacie EDIFACT;
  • łatwy w obsłudze.

Kalkulator online
Oszacuj koszty SAP Business ONE w Twoim przedsiębiorstwie za pomocą bezpłatnego kalkulatora online