Integracja

Integracja w ramach grupy kapitałowej

Integracja systemów informatycznych polega na zespoleniu ich w taki sposób, aby mogły korzystać nawzajem ze swoich zasobów. Dzięki ujednoliceniu i opracowaniu standardu wymiany danych pomiędzy poszczególnymi programami (które z reguły do tej pory pracowały oddzielnie) możemy wyeliminować pośrednie rozwiązania współdzielenia informacji i zoptymalizować systemy handlowe, księgowe, produkcyjne.

więcej

Jeśli spółka matka i spółki córki używają tych samych narzędzi informatycznych, konsolidacja danych jest prosta. Jednak często rozwiązanie wykorzystywane przez grupę kapitałową jest zbyt złożone dla małych spółek.

SAP Business One to idealne rozwiązanie dla małych i średniej wielkości przedsiębiorstw, które wykorzystuje te same standardy w zakresie interfejsów co duże rozwiązania ERP i tworzy w ten sposób jednolite środowisko systemowe w całej grupie.

Jeden przycisk wystarczy do realizowania sprawozdawczości w obrębie grupy. Bilanse powstają szybciej, a dane, informacje i inne treści są przetwarzane natychmiast.

W celu sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego centrala wywołuje aktualne wskaźniki wszystkich oddziałów. Dane działów sprzedaży, zakładów oraz filii są zbierane i dalej dostępne w dowolnym miejscu – w czasie rzeczywistym, także na urządzeniach mobilnych.

Spółka matka i spółka córka mają stałe połączenie. Taka dwutorowa strategia ERP pozwala na stworzenie płynnego połączenia z oddziałami i filiami. To praktyczna metoda zachowania równowagi między kontrolą i swobodą działania oraz zagwarantowania efektywnej współpracy pomiędzy przedsiębiorstwem nadrzędnym i podrzędnymi.

Korzyści:

  • Centrala, oddziały oraz spółki córki są zawsze ze sobą połączone;
  • Szybsze tworzenie raportów i bilansów;
  • Dane dostępne dla wszystkich – także na urządzeniach zdalnych.

Kalkulator online
Oszacuj koszty SAP Business ONE w Twoim przedsiębiorstwie za pomocą bezpłatnego kalkulatora online