Zarządzanie produkcją

Przejrzysta kontrola
i dystrybucja zapasów

SAP Business One dostarcza dokładne informacje o przychodzących i wychodzących dostawach, zapasach i lokalizacji produktów. Mogą Państwo wycenić zapasy za pomocą stałych cen ewidencyjnych, średniej ważonej, FIFO i innych metod, a także monitorować poziom zapasów, śledzić transfery i aktualizować zapasy w czasie rzeczywistym, sprawdzać dostępność oraz zarządzać cenami standardowymi i specjalnymi. System pozwala również na przyznawanie rabatów ilościowych, kwotowych lub klienckich, oraz na tworzenie raportów, które będą uwidaczniać skutki ich zastosowania.

Planowanie
produkcji

  • Magazyn oraz zarządzanie zapasami - zarządzaj zapasami używając różnych modeli wyceny kosztów, rejestruj podstawowe dane na temat danej pozycji w oparciu o różne jednostki miar i cen.
  • Zarządzanie lokalizacjami składowania w magazynach - zarządzanie zapasami w wielu magazynach poprzez podzielenie każdego na kilka podstref, wytyczenie zasad alokacji, optymalizację przepływu zapasów i skrócenie czasu odbioru.
  • Odbiór towarów i kontrola wydawania - rejestruj przyjęcie i wydanie towarów; śledź lokalizację zapasów i transfery; aktywuj zlecenia wysyłki, dostawy i inne; przeprowadzaj spisy inwentarzowe i zliczenia cykli dostaw.
  • Produkcja i planowanie zapotrzebowania materiałowego - twórz i zarządzaj wielopoziomowymi drzewami wyrobu (BOM), wystawiaj i zatwierdzaj zlecenia produkcji ręcznie lub przez rozliczanie wsteczne (backflush), globalnie obsługuj ceny dla BOMów.
  • Sprawne raportowanie - generuj raporty aktualnych danych i wyświetlaj je w różnych formatach lub na różnych panelach graficznych.
Kalkulator online
Oszacuj koszty SAP Business ONE w Twoim przedsiębiorstwie za pomocą bezpłatnego kalkulatora online